DEN BEKVÄMASTE

De avancerade funktionerna som utvecklats för Dynamic Command ™-transmissionen ändrar ditt arbetssätt helt och hållet och garanterar en oöverträffad komfort.

Vill du nå arbetsväxeln så snabbt som möjligt? Är du trött på att behöva trycka ner kopplingspedalen varje gång du stannar?

Denna teknik löser dina problem och förenklar alla dina arbeten.

MJUKVÄXLING

Funktionen Mjukväxling garanterar en snabb och regelbunden växling, tack vare elektroniken som hanterar växellådans kopplingar och motorn, perfekt synkroniserade. Växlingen sker mycket snabbt när motorn kopplas in med den precis ilagda växeln vilket även garanterar en hög körkomfort.

START STOPP

Funktionen Dynamic StartStop är den idealiska lösningen för att förbättra förarkomforten och minska stressen, samt reducera tröttheten vid slutet av arbetsdagen, speciellt under arbeten som kräver att man ofta stannar traktorn. När funktionen aktiveras, tryck ner bromspedalen för att stanna traktorn och släpp den för att börja köra igen, ett exempel på effektivitet och okomplicerad automation som gör kopplingen till ett avlägset minne.

LYT TIL DEM, DER HAR VALGT DEN

"Traktorn är väldigt bränslesnål och växellådan är lätt att hantera. Dessutom är det skönt att slippa kopplingen vid start och stopp"

FÅ KOMFORTEN FRÅN EN STEGLÖS OCH EFFEKTIVITETEN FRÅN EN POWERSHIFT. 
TA DEL AV ERBJUDANDET!