DEN MEST AVANCERADE

Dynamic Command ™-transmissionen gör att du kan perfekt matcha arbetshastigheten till den aktuella arbetsuppgiften. Den breda växelspridningen hos den 8-stegs växellådan med 3 växelområden gör att du alltid har den bästa växeln ilagd vilket garanterar den högsta möjliga produktionen.

Denna teknologi är den mest avancerade transmissionen på marknaden idag!

SMART BYTE AV VÄXELOMRÅDE

Det smarta bytet av växelområdet gör att du kan lägga i den idealiska växeln under ett byte av växelområde. Strukturen på Dynamic Command ™-transmissionen med överlappande växelområden och sekventiella förhållanden gör att du alltid kan välja den bästa växeln i nästa (eller föregående) växelområde ifråga om förhållandet mellan växeln och motorvarvtalet. Effektförluster när du växlar/byter växelområde är ett avlägset minne.

KICKDOWN

Kickdown-funktionen gör att du kan erhålla den högsta möjliga accelerationen. Vid en hastighetsminskning under transport med AutoRoad-funktionen aktiverad ska föraren trycka ner gaspedalen i botten för att snabbt gå tillbaka till hastigheten. Tack vare denna funktion växlar traktorn automatiskt genom att justera motorvarvtalet till det högsta. Resultatet? Den snabbaste möjliga accelerationshastigheten samt en betydande produktivitetsökning.

LYT TIL DEM, DER HAR VALGT DEN

"Det är en smidig och lättförståelig traktor som vem som helst kan köra"

FÅ KOMFORTEN FRÅN EN STEGLÖS OCH EFFEKTIVITETEN FRÅN EN POWERSHIFT. 
TA DEL AV ERBJUDANDET!